Szolgáltatások

A mediációról

A mediáció, vagy közvetítés egy alternatív vitarendező eljárás, amelynek elsődleges célja a konfliktusban, vitában álló felek közötti egyezség létrehozása, amely minden fél számára előnyös, a jövő szempontjából élhetőbb megoldást jelent. A mediációval egy független, pártatlan ember segítségével vehetik saját kezükbe sorsukat a vitás helyzetben érintett személyek ahelyett, hogy azon kívül álló ügyintézők, bírók hozzanak döntést, ezzel az életükbe avatkozva. Az így létrejött kölcsönös megállapodás a felek számára elfogadhatóbb, kedvezőbb megoldást eredményez. Az egyezséget a felek maguk alakítják, így azt maguk számára kötelezőnek tudják elismerni, azt teljes mértékben el tudják fogadni.

Miért válasszam a mediációt a bírósági pereskedés, vagy a hatósági eljárások helyett?

  • olcsóbb, elkerülhető vele a tényfeltárásos bírósági vagy hatósági eljárás, ahol felmerülhet perköltség, eljárási költség, szakértő költsége, jogi képviselő díjazása.
  • gyorsabb, könnyebben elérhető, rugalmasabb
  • nem egy harmadik fél dönt az életükről, hanem maguk az ügyfelek, ebben a mediátor segíti őket
  • a megállapodás egyezségbe foglalható, melynek jóváhagyása a bíróságon vagy adott esetben a gyámhatóságon kérelmezhető, így az az végrehajthatóvá válik.

Családi mediáció

Minden családban adódnak konfliktusok, amelyek a család szűk vagy távolabbi tagjait is érinthetik. Gyámhatósági munkám során számos nagyszülői kapcsolattartást kellett szabályoznunk, amelynek hátterében a szülő és a nagyszülők közötti generációs ellentét, személyes sérelmek húzódtak. Ezekben az esetekben egy családi mediáció mindenki számára megnyugtató, élhetőbb megoldást adhat, mint egy hatósági eljárás. A családon belüli vita sok esetben előfordul házastárs/élettárs szülei és a partner között, vagy akár testvérek között is. Számukra is nyújthat megoldást a családi mediáció, hiszen lehetőség van több családtag bevonására, az igények, az egyéni helyzetek figyelembe vételével.

Ha a családtagok, rokonok közül bárkivel vitában áll, amelyet úgy érez, már nem tudnak családon belül megoldani, keressenek bizalommal.

Párkapcsolati mediáció

A párkapcsolati mediáció célja a kapcsolat megmentése, fejlesztése. Statisztikai adatok igazolják, ha a párok időben kérnének külső segítséget kapcsolatuk rendezéséhez, a párkapcsolatok 80%-a megmenthető lenne a végleges felbomlástól.

A mediáció során egy független, pártatlan szakember segíti a feleket abban, hogy a kapcsolatukban felmerült vitás helyzeteket rendezzék. A megbeszélések által javul a felek között kommunikáció, odafigyelés, partnerség, együttműködés. A kapcsolatuk megújulhat, új értékeket nyerhet.

Gyermekvédelmi mediáció

A szülők elválását (legyen akár házasság vagy élettársi kapcsolat) követően számos család életében merül fel az együttműködés problémája. Attól, hogy a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, akár a bíróság döntése, vagy a közös megegyezésük alapján, a másik szülő nem szűnik meg létezni, a gyermek bizonyos ügyeiben a szülői felügyeleti jogokat továbbra is közösen kell gyakorolniuk. Ilyenek például a gyermek iskolájának megválasztása, vagy a külföldre költözés. Számos családnál merülnek fel a külön élő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartással, vagy a gyermekre vonatkozó tájékoztatás elmaradásával kapcsolatos problémák.

Ha ezekben a kérdésekben segítségre van szükségük, mediátorként és gyermekvédelmi szakemberként készséggel állok rendelkezésükre.