hasznos információk

Illetékek, kedvezmények, költségek

A válási illeték összege jelenleg 30.000 Ft. Ezt a keresetlevél benyújtásakor kell megfizetni. A válási illeték összege nem azonos a perköltséggel és a jogi képviselő (ügyvéd) díjazásával!

Mikor illeti meg kedvezmény a feleket?

90% az illetékkedvezmény ha legkésőbb a perfelvételt lezáró végzés meghozataláig a felek egyezséget kötnek,

50% az illetékkedvezmény, ha a felek a perfelvételt lezáró végzésmeghozatalátkövetően egyezséget kötnek. Ha a felek a perfelvételt lezáró végzés meghozatalát követően törvényben szabályozott közvetítői eljárásban vettek részt, és ezt követően a bíróság az egyezséget jóváhagyja, az egyébként fizetendő peres eljárás illetéke 50%-ának a közvetítő általános forgalmi adóval növelt díjával, de legfeljebb 50 000 forinttal csökkentett összegét kell megfizetni.

Milyen válási költség merül még fel az illetéken kívül?

Tényfeltárásos válás esetén felmerülhetnek például szakértői költségek, ügyvédi díjazás. Az ügyvéd díjazása nem vonható le az illetékből, költségekből a mediátorral ellentétben. A tényfeltárásos válás 2-300 ezer forintba, vagy akár többe is kerülhet.